1. askanierna

  askanierna, tysk fursteätt från grevskapet Aschersleben; ätten var av betydelse från 1000-talet.
 2. askanalys

  askanalys, analys av en växtaskas halt av mineralnäringsämnen vilken utförs för att man skall få reda på en grödas näringsstatus och behovet av gödsling.
 3. Askaniamagnetometer

  Askaniamagnetometer, mekaniskt instrument för relativa magnetfältsmätningar vid prospektering.
 4. Askanios

  Askanios, grekisk namnform för Ascanius, Aeneas son.
 5. Askaniagravimeter

  Askaniagravimeter, numera föga använt instrument för relativa tyngdkraftsbestämningar vid prospektering.
 6. askåterföring

  askåterföring, bruket att återföra aska från förbränningsanläggningar till växtplatsen för den biomassa som förbränts eller till något annat område.
 7. Pompeji

  Pompeji, latin Pompeii, italienska Pompei, stad sydsydöst om vulkanen Vesuvius i Kampanien, Italien, ca 20 km sydöst om Neapel; 26 300 invånare (2005).
 8. svartlut

  svartlut, den förbrukade kokvätskan från sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa.
 9. askhalt

  askhalt, den återstående mängd obrännbara ämnen som erhålls vid fullständig förbränning av olika material under givna betingelser.
 10. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.