1. askes

  askes, andlig träning, sträng återhållsamhet i det yttre för att vinna inre koncentration, t.ex. genom fasta, vaka eller sexuell avhållsamhet.
 2. ask

  ask, Fraxinus excelsior, art i familjen syrenväxter.
 3. aska

  aska, obrännbar återstod efter förbränning av bränslen.
 4. ask

  ask, äldre nordiskt volymmått.
 5. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 6. förbränning

  förbränning innebär att något brännbart ämne (ett bränsle) förenar sig med syre.

 7. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.
 8. barrskog

  barrskog, skog som huvudsakligen består av barrträd.
 9. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 10. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.