1. askes

  askes, andlig träning, sträng återhållsamhet i det yttre för att vinna inre koncentration, t.ex. genom fasta, vaka eller sexuell avhållsamhet.
 2. askes

  askes [-ke´s] subst. ~en ORDLED: ask-es-en
  Svensk ordbok
 3. ask

  ask är ett träd.
 4. aska

  aska är små fasta partiklar av glas och olika bergarter som kastas ut ur vulkaner.
 5. Ask

  Ask, fornnordisk mytisk gestalt, se Ask och Embla.
 6. Asker

  Asker, Nordens förste ärkebiskop, se Asser.
 7. Ask

  Ask, f.d. församling i Motala kommun, Östergötland.
 8. askar

  askar, Fraxinus, släkte syrenväxter som förekommer framför allt i den norra tempererade zonen men i Nordamerika når till södra Mexico och i Asien till Java.
 9. Ask

  Ask, f.d. församling i Svalövs kommun, Skåne (Skåne län).
 10. Asker

  Asker, kommun i Akershus fylke, södra Norge.