1. asket

  asket [-ke´t] subst. ~en ~er ORDLED: ask-et-en
  Svensk ordbok
 2. asketisk

  asketisk [-ke´t-] adj. ~t ORDLED: ask-et-isk
  Svensk ordbok
 3. asketism

  asketism [-ketis´m] subst. ~en ORDLED: ask-et-ism-en
  Svensk ordbok
 4. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 5. fakir

  fakir, ursprungligen en benämning på en tiggande dervisch, dvs. en anhängare av vissa sufiska brödraskap inom islam.
 6. Benarespredikan

  Benarespredikan, den predikan som buddhan Shakyamuni skall ha hållit för fem asketer i Sarnath nära Benares (Varanasi) kort efter sin upplysning.
 7. yogi

  yogi, den som utövar yoga som meditationsmetod och även den som är anhängare av yoga-filosofin.
 8. Narayana

  Narayana, gestalt i hinduistisk religion och mytologi: jämte Nara en vis asket i forntiden som motstod alla erotiska frestelser.
 9. Symeon styliten

  Symeon styliten, död 459, syrisk asket och pelarhelgon som predikade från sin pelare i Qalat Siman, Syrien.
 10. stylit

  stylit, pelarhelgon, kristen asket (på 400–500-talen) som tillbringade en längre eller kortare tid uppe på en pelare med en plattform, på vilken en hydda kunde få plats.