1. soda

  soda, trivialnamn för natriumkarbonat, Na 2CO 3.
 2. aska

  aska är fasta partiklar som bildas när man förbränner organiskt material.
 3. lut

  lut är sedan gammalt en beteckning på basiska vattenlösningar.
 4. tvätt

  tvätt, rengöring genom olika förfaranden med hjälp av rengöringsmedel (t.ex. tvättmedel), mekanisk bearbetning och eventuellt förhöjd vattentemperatur.
 5. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.