1. lut

  lut är sedan gammalt en beteckning på basiska vattenlösningar.
 2. soda

  soda, trivialnamn för natriumkarbonat, Na 2CO 3.
 3. tvätt

  tvätt, rengöring genom olika förfaranden med hjälp av rengöringsmedel (t.ex. tvättmedel), mekanisk bearbetning och eventuellt förhöjd vattentemperatur.
 4. aska

  aska är fasta partiklar som bildas när man förbränner organiskt material.
 5. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.