1. askorbinsyra

  askorbinsyra, det kemiska namnet på C-vitamin.
 2. askorbat

  askorbat, salt av askorbinsyra (C-vitamin).
 3. askorbinsyra

  askorbi`nsyra subst. ~n askorbinsyror ORDLED: a-skorb-in--syr-an
  Svensk ordbok
 4. ask

  ask är ett träd.
 5. aska

  aska är små fasta partiklar av glas och olika bergarter som kastas ut ur vulkaner.
 6. Ask

  Ask, fornnordisk mytisk gestalt, se Ask och Embla.
 7. Asker

  Asker, Nordens förste ärkebiskop, se Asser.
 8. aska

  aska, obrännbar återstod efter förbränning av bränslen.
 9. Ask

  Ask, f.d. församling i Motala kommun, Östergötland.
 10. askar

  askar, Fraxinus, släkte syrenväxter som förekommer framför allt i den norra tempererade zonen men i Nordamerika når till södra Mexico och i Asien till Java.