1. ask

  ask, Fraxinus excelsior, art i familjen syrenväxter.
 2. askes

  askes, andlig träning, sträng återhållsamhet i det yttre för att vinna inre koncentration, t.ex. genom fasta, vaka eller sexuell avhållsamhet.
 3. askskottssjuka

  askskottssjuka, asksjuka, parasitsjukdom på ask som orsakas av skålsvampen Hymenoscyphus albidus med anamorfen Chalara fraxinea.
 4. askskog

  askskog, skog med dominerande inslag av ask på utpräglat kalk- och lerrik mark.
 5. asksjuka

  asksjuka, se askskottsjuka.
 6. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 7. aska

  aska, obrännbar återstod efter förbränning av bränslen.
 8. Ask och Embla

  Ask och Embla, i den fornnordiska kosmogonin de två första människorna.

 9. Aska

  Aska, församling i Linköpings stift, Motala och Vadstena kommuner, Östergötland (Östergötlands län); 2 091 invånare (2016).

 10. Sam Ask

  Ask, Samuel (Sam), 1878–1937, legendarisk överliggare i Lund, skildrad bland annat av Fritiof Nilsson Piraten i romanen ”Tre terminer” (under namnet Tom Ancker).