1. askes

  askes, andlig träning, sträng återhållsamhet i det yttre för att vinna inre koncentration, t.ex. genom fasta, vaka eller sexuell avhållsamhet.
 2. askskog

  askskog, skog med dominerande inslag av ask på utpräglat kalk- och lerrik mark.
 3. ask

  ask, Fraxinus excelsior, art i familjen syrenväxter.
 4. ask

  ask, äldre nordiskt volymmått.
 5. askskottssjuka

  askskottssjuka, asksjuka, parasitsjukdom på ask som orsakas av skålsvampen Hymenoscyphus albidus med anamorfen Chalara fraxinea.
 6. asksjuka

  asksjuka, se askskottsjuka.
 7. aska

  aska, obrännbar återstod efter förbränning av bränslen.
 8. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 9. barrskog

  barrskog, skog som huvudsakligen består av barrträd.
 10. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.