1. Mästermyrfyndet

    Mästermyrfyndet, benämning på en 90 cm lång forntida ekkista innehållande ca 150 redskap och verktyg av järn, påträffad 1936 vid markarbete i Mästermyr på södra Gotland.
  2. ask

    ask subst. ~en ~ar ORDLED: ask-en
    Svensk ordbok