1. kolumbarium

  kolumbarium, kammare eller annan konstruktion med nischer för förvaring av askurnor.
 2. kanopkärl

  kanopkärl, sentida benämning på de fyra kärl, vanligen av sten, som i fornegyptiskt gravskick bevarade den avlidnes magsäck, tarmar, lungor och lever.
 3. husurna

  husurna, forntida askurna av bränd lera i form av ett hus eller en hydda, ofta med rund bottenplan.
 4. Chiusi

  Chiusi, latin Clusium, ort i Toscana i Mellanitalien.
 5. stamnos

  stamnos, pluralis stamnoi, antik grekisk vasform, huvudsakligen ett förvaringskärl för vin och olja.
 6. Volterra

  Volterra, stad i provinsen Pisa, Toscana, Italien, 60 km sydöst om Pisa.

 7. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 8. villanovakulturen

  villanovakulturen, italiensk järnålderskultur ca 900–700 f.Kr., med nuvarande Emilia–Romagna, Toscana och Lazio som utbredningsområde, uppkallad efter byn Villanova ca 8 km öster om Bologna, vid vilken 1853 dess karakteristiska gravfält först upptäcktes.
 9. Emilia–Romagna

  Emilia–Romagna, region i Italien.

 10. gravskick

  gravskick, sätt att begrava de döda.