1. asp

  asp, Populus tremula, art i familjen videväxter.
 2. Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom, tillstånd som ingår i diagnosen autismspektrumtillstånd (se autism).
 3. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); kategori hos verbet som markerar t.ex. om en handling ska ses som ett avslutat helt ( perfektiv aspekt), som pågående vid en viss tidpunkt ( progressiv aspekt) eller som något regelbundet återkommande ( habituell aspekt).
 4. asp

  asp, Aspius aspius, art i familjen karpfiskar.
 5. Aspen

  Aspen, stad i delstaten Colorado, USA; 6 900 invånare (2016).

 6. aspartam

  aspartam, konstgjort sötningsmedel.
 7. aspsik

  aspsik, Coregonus pallasi, art inom familjen sikfiskar.
 8. asp

  asp subst. ~en ~ar ORDLED: asp-en
  Svensk ordbok
 9. Aspasia

  Aspasia (grekiska Aspasia), 400-talet f.Kr., en av det klassiska Greklands märkligaste kvinnogestalter.
 10. Aspirin

  Aspirin ®, varunamn för acetylsalicylsyra.