1. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); i astronomin beteckning för det relativa läget mellan två kroppar i solsystemet sett från jorden.
 2. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); kategori hos verbet som markerar t.ex. om en handling ska ses som ett avslutat helt ( perfektiv aspekt), som pågående vid en viss tidpunkt ( progressiv aspekt) eller som något regelbundet återkommande ( habituell aspekt).
 3. aspekt

  aspek´t subst. ~en ~er ORDLED: a-spekt-en
  Svensk ordbok
 4. habituell aspekt

  habituell aspekt, verbkategori som karakteriserar verbhandlingen som regelbundet återkommande, se aspekt.
 5. aspektseende

  aspek`tseende subst. ~t ORDLED: a-spekt--se-end-et
  Svensk ordbok
 6. Aulis Sallinen

  Sallinen, Aulis, född 1935, finländsk tonsättare.
 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. Vsevolod Meyerhold

  Meyerhold, Vsevolod, 1874–1940, rysk (sovjetisk) teaterman.
 9. Re

  Re, Ra, i fornegyptisk religion solgudens mest betydelsefulla form.
 10. parther

  parther, egentligen namn på befolkningen i Parthien, en historisk provins i nordöstra Iran som ca 250 f.Kr. erövrades av ett nordligt ryttarfolk.