1. aspsopp

  aspsopp, Leccinum aurantiacum, art hattsvamp i ordningen Boletales bland basidsvamparna.
 2. aspsik

  aspsik, Coregonus pallasi, art inom familjen sikfiskar.
 3. asp

  asp är ett träd.
 4. aspar

  aspar, ett par arter av släktet Populus inom familjen videväxter.
 5. Aspen

  Aspen är en ort i delstaten Colorado i USA.
 6. Aspar

  Aspar ( Flavius Ardabur Aspar), död 471 e.Kr., östromersk fältherre och statsman av germanskt ursprung.
 7. Aspern

  Aspern, stadsdel och f.d. flygplats i Wien, på vänstra Donausidan, 10 km från centrum.
 8. asp

  asp, Aspius aspius, art i familjen karpfiskar.
 9. Kent Asp

  Asp, Kent, född 1949, massmedieforskare, professor i journalistik vid Göteborgs universitet sedan 1992.
 10. Leif Asp

  Asp, Leif, 1932–73, pianist.