1. assimilation

  assimilation kallas det när en person i en minoritetsgrupp överger sin kultur för att anpassa sig till en majoritet. Ordet används framför allt inom samhällsvetenskap för att beskriva hur det går till när människor måste leva på ett visst sätt i ett samhälle.

 2. ass

  ass, tidigare förkortning i postala sammanhang för assurans; ordet användes ofta som benämning på en assurerad försändelse.
 3. Assyrien

  Assyrien, forntida rike som från omkring 2000 f.Kr. till 612 f.Kr. hade sitt centrum omkring floden Tigris i norra Mesopotamien, ungefär den nordligaste tredjedelen av det nuvarande Irak.
 4. assimilering

  assimilering, se assimilation.
 5. assisterad befruktning

  assisterad befruktning, assisterad reproduktion, olika metoder att behandla par som inte kan få barn på naturlig väg, dvs. är infertila (se fertilitet).

 6. assonans

  assonans, inrim, inom metriken rim med ljudöverensstämmelse inne i ord.
 7. assisterat självmord

  assisterat självmord, självmordshandling som utförs med hjälp från en annan person, t.ex. genom att hjälparen på uttrycklig begäran tar fram sömnmedel eller annat läkemedel som den berörda personen sedan intar i överdos.
 8. assimilation

  assimilation, i utvecklingspsykologin en process som enligt Piaget innebär att barnet med hjälp av alla sina sinnen skaffar sig nya erfarenheter av omvärlden och införlivar dessa med redan tidigare gjorda.
 9. ass

  ass, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen a, vilket markeras med ett b-förtecken (♭) framför noten.
 10. ass

  ass, äldre viktenhet.