1. assai

    assai, förstärkande anvisning vid musikaliska tempo- och föredragsbeteckningar, t.ex. allegro assai (’ganska livligt’ eller ’mycket livligt’).
  2. föredragsbeteckning

    föredragsbeteckning, språkligt tillägg till en notbild med anvisningar om hur ett stycke musik skall utföras med avseende på karaktär, uttryck, affekt etc.