1. assai

    assai, förstärkande anvisning vid musikaliska tempo- och föredragsbeteckningar, t.ex. allegro assai (’ganska livligt’ eller ’mycket livligt’).
  2. para-assaipalm

    pa'ra-assai'palm, Eute'rpe olera'ceaacaipalmassaipalmaçaíacaiart i familjen palmer.

  3. föredragsbeteckning

    föredragsbeteckning, språkligt tillägg till en notbild med anvisningar om hur ett stycke musik skall utföras med avseende på karaktär, uttryck, affekt etc.