1. assembler

  assembler, även assemblerare eller assemblator, ett datorprogram som översätter assemblerspråk till maskinkod (en viss dators maskinspråk).
 2. assemblerspråk

  assemblerspråk, assemblerkod, programspråk för maskinnära programmering av datorer.
 3. assemblerspråk

  assem`blerspråk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: as-sembl-er--språk-et
  Svensk ordbok
 4. assemblé

  assemblé, ett av de grundläggande hoppen i klassisk balett.
 5. assemblage

  assemblage, i konstsammanhang ett montage av olika föremål, ofta ur vardagslivet, och ibland i kombination med måleri.
 6. Javascript

  Javascript, programmeringsspråk som framför allt används till webbsidor men även i andra sammanhang.

 7. assemblée

  assemblée, ett under 1700- och 1800-talen brukat ord för en fest i sällskapslivet med musik och dans.
 8. C

  C, programspråk för datorer, utvecklat av Dennis Ritchie ( 1941–2011) vid Bell Laboratories i USA.