1. Assar Lindbeck

  Lindbeck, Assar, 1930–2020, nationalekonom, professor vid Handelshögskolan i Stockholm 1964–71, professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet från 1971.

 2. ass

  ass, äldre viktenhet.
 3. Assens

  Assens, kommun i Region Syddanmark, Danmark.

 4. Assar Gabrielsson

  Gabrielsson, Assar, 1891–1962, industriman, en av Volvos grundare.

 5. ass

  ass, tidigare förkortning i postala sammanhang för assurans; ordet användes ofta som benämning på en assurerad försändelse.
 6. Assar

  Assar, mansnamn av nordiskt ursprung.
 7. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 8. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 9. ass

  ass, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen a, vilket markeras med ett b-förtecken (♭) framför noten.
 10. Asser

  Asser ( Asker), född före 1060, död 1137, dansk kyrkoman, Nordens förste ärkebiskop.