1. Assens

  Assens, kommun i Region Syddanmark, Danmark.

 2. ASS

  ASS, förkortning för Arbetarskyddsstyrelsen.
 3. ass

  ass, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen a, vilket markeras med ett b-förtecken (♭) framför noten.
 4. ass

  ass, äldre viktenhet.
 5. ass

  ass, tidigare förkortning i postala sammanhang för assurans; ordet användes ofta som benämning på en assurerad försändelse.
 6. Assar

  Assar, mansnamn av nordiskt ursprung.
 7. Asser

  Asser ( Asker), född före 1060, död 1137, dansk kyrkoman, Nordens förste ärkebiskop.
 8. ass

  ass subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ass-et
  Svensk ordbok
 9. troyska ass

  troyska ass (efter staden Troyes i Frankrike), viktenhet för mynt, se ass.
 10. Assa AB

  Assa AB, Eskilstuna, företag som tillverkar lås- och säkerhetslösningar för bl.a. dörrar, fönster och skåp.