1. assessor

  assessor, titel för vissa högre, juridiskt utbildade ämbetsmän, t.ex. adjungerad ledamot i hovrätt eller kammarrätt.
 2. assessor

  assess`or subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: as-sess-or-er
  Svensk ordbok
 3. Johan Hadorph

  Hadorph, Johan, 1630–93, fornforskare.
 4. Christopher Polhem

  Polhem (före adlandet 1716 Polhammar), Christopher, född sannolikt 18 december 1661, död 30 augusti 1751, uppfinnare och industriman, ”den svenska mekanikens fader”.
 5. tonnamn

  tonnamn, musikterm.
 6. Emanuel Swedenborg

  Swedenborg (före 1719 Swedberg), Emanuel, född 29 januari 1688 i Stockholm, död 29 mars 1772 i London, naturvetenskapsman, bibeltolkare och teosof.
 7. Georg Stiernhielm

  Stiernhielm, Georg, född 7 augusti 1598, död 22 april 1672, ämbetsman och skald.
 8. Konrad Adenauer

  Adenauer, Konrad, född 5 januari 1876, död 19 april 1967, tysk politiker.
 9. Beskow

  Beskow, släkt härstammande från staden Beeskow sydöst om Berlin.
 10. Badin

  Badin, egentligen Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couchi eller Coischi, född ca 1747, död 1822, lakej, med honorärtitlar som hovsekreterare och assessor.