1. Gyllenkrok

  Gyllenkrok, släkt som härstammar från den småländske kyrkoherden Gudmund Petri.
 2. Rudbeck

  Rudbeck ( Rudbeckius, Rudebeck, von Rudbeck), släkt som härstammar från bonden Hans Jensen (död tidigast 1542) i Hoptrup i Sønderjylland, vars son Peder Hansen (död tidigast 1576) i Rudbæk i Vedsteds socken i Sønderjylland blev far till stadsskrivaren Johan Pedersson Rudbeck (1550–1603) i Örebro.
 3. Lagercrantz

  Lagercrantz, släkt, som härstammar efter den från Gävle komne assessorn i Göta hovrätt Jacob Larsson Gavelius ( död 1656).
 4. Liljencrantz

  Liljencrantz ( Liljencrants), släkt som härstammar från den i Arboga födde järnkrämaren Sven Andersson (1646–73) i Stockholm.
 5. Forstenasläkten

  Forstenasläkten, sedan 1600-talet gängse benämning på en frälsesläkt, som härstammar från Sven Brynjolfsson (död tidigast 1440) i Tådene i Västergötland.