1. assist

  assis´t subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: as-sist-en
  Svensk ordbok
 2. assistent

  assistent, medhjälpare, biträde; titel för tjänsteman, särskilt vid vissa allmänna eller vetenskapliga institutioner.
 3. assistanshund

  assistanshund, samlingsbenämning på servicehundar för funktionshindrade, signalhundar för hörselskadade, ledarhundar för synskadade samt alarmerande servicehundar för personer med diabetes och epilepsi.
 4. assisterat självmord

  assisterat självmord, självmordshandling som utförs med hjälp från en annan person, t.ex. genom att hjälparen på uttrycklig begäran tar fram sömnmedel eller annat läkemedel som den berörda personen sedan intar i överdos.
 5. assisterad befruktning

  assisterad befruktning är metoder för att behandla personer som inte kan få barn genom samlag.
 6. assistera

  assiste´ra verb ~de ~t ORDLED: as-sist-er-ar SUBST.: assisterande, assistering; assistans
  Svensk ordbok
 7. assistent

  assisten´t subst. ~en ~er ORDLED: as-sist-ent-en
  Svensk ordbok
 8. assistans

  assistans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: as-sist-ans-en
  Svensk ordbok
 9. personlig assistent

  personlig assistent, yrke som vuxit fram efter ikraftträdandet 1994 av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 10. Council for Mutual Economic Assistance

  Council for Mutual Economic Assistance, samarbetsorganisation, se SEV.