1. assurans

  assurans, försäkring av postförsändelser.
 2. assurans

  assurans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: as-sur-ans-en
  Svensk ordbok
 3. Assuransföreningen

  Assuransföreningen, egentligen Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, The Swedish Club, Göteborg, marint försäkringsbolag, grundat 1872.
 4. koassurans

  koassurans (av ko- och assurans), detsamma som samförsäkring.
 5. värdeförsändelse

  värdeförsändelse, postförsändelse som sänds under rekommendation eller assurans.
 6. ass

  ass, tidigare förkortning i postala sammanhang för assurans; ordet användes ofta som benämning på en assurerad försändelse.
 7. PLUS-tjänst

  PLUS-tjänst, till 2005 Postens benämning på tilläggstjänster såsom expressutdelning, rekommendation och assurans.
 8. assurera

  assurera, försäkra, numera huvudsakligen om försäkring av postförsändelser.
 9. tilläggstjänst

  tilläggstjänst, tjänst som kan begäras av Posten utöver basprestationen för brev och paket.
 10. paket

  paket, enligt Postens terminologi ett av försändelseslagen.