1. astat

  astat, radioaktivt grundämne, den tyngsta av halogenerna i periodiska systemets grupp 17 ( VII B); kemiskt tecken At.
 2. astat

  asta´t subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: a-stat
  Svensk ordbok
 3. astatisk

  astatisk, fysikalisk term: som saknar (eller har bara obetydlig) tendens att inta ett bestämt läge.
 4. astatisk magnetometer

  astatisk magnetometer, instrument, i princip bestående av två horisontella och parallella, men åt var sitt håll riktade, stavmagneter, upphängda i en tunn tråd.
 5. AST

  AST, förkortning för antikroppen antistreptolysin.
 6. ASTA

  ASTA, förkortning för antikroppen antistafylolysin.
 7. Aster

  Aster, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med bl.a. astrar.
 8. Astor

  Astor, släkt, härstammande från slaktaren Johann Jacob Astor ( 1724–1816) i Walldorf söder om Heidelberg, Tyskland, vars farfar uppges ha flytt från Frankrike i slutet av 1600-talet på grund av religionsförföljelse.
 9. Asta

  Asta, kvinnonamn, kortform av Astrid.
 10. Astor

  Astor, mansnamn återgående på ett angloamerikanskt släktnamn.