1. astat

  astat, radioaktivt grundämne, den tyngsta av halogenerna i periodiska systemets grupp 17 ( VII B); kemiskt tecken At.
 2. astat

  asta´t subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: a-stat
  Svensk ordbok
 3. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 4. asteroid

  asteroid, småplanet som går i bana runt solen och som hör till eller har sitt ursprung i asteroidbältet mellan banorna för Mars och Jupiter.
 5. Aster

  Aster, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med bl.a. astrar.
 6. Asta

  Asta, kvinnonamn, kortform av Astrid.
 7. astatisk

  astatisk, fysikalisk term: som saknar (eller har bara obetydlig) tendens att inta ett bestämt läge.
 8. astatisk magnetometer

  astatisk magnetometer, instrument, i princip bestående av två horisontella och parallella, men åt var sitt håll riktade, stavmagneter, upphängda i en tunn tråd.
 9. komet

  komet, liten isrik kropp i omloppsbana kring solen, vanligen hemmahörande i Oorts kometmoln.

 10. AST

  AST, förkortning för antikroppen antistreptolysin.