1. astat

  astat, radioaktivt grundämne, den tyngsta av halogenerna i periodiska systemets grupp 17 ( VII B); kemiskt tecken At.
 2. astat

  asta´t subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: a-stat
  Svensk ordbok
 3. astatisk

  astatisk, fysikalisk term: som saknar (eller har bara obetydlig) tendens att inta ett bestämt läge.
 4. Asta

  Asta, kvinnonamn, kortform av Astrid.
 5. astatisk magnetometer

  astatisk magnetometer, instrument, i princip bestående av två horisontella och parallella, men åt var sitt håll riktade, stavmagneter, upphängda i en tunn tråd.
 6. Astor

  Astor, släkt, härstammande från slaktaren Johann Jacob Astor ( 1724–1816) i Walldorf söder om Heidelberg, Tyskland, vars farfar uppges ha flytt från Frankrike i slutet av 1600-talet på grund av religionsförföljelse.
 7. Asta Nielsen

  Nielsen, Asta, 1881–1972, dansk skådespelerska.
 8. Aster

  Aster, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med bl.a. astrar.
 9. At

  At, kemiskt tecken för grundämnet astat.
 10. asteroid

  asteroid, småplanet som går i bana runt solen och som hör till eller har sitt ursprung i asteroidbältet mellan banorna för Mars och Jupiter.