1. asteni

  asteni, neurasteni, psykasteni, tillstånd som förekommer dels som ett psykopatologiskt syndrom, dels som en personlighetsstörning (astenisk personlighet, asteniker).
 2. asteni

  asteni´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: a-sten-in
  Svensk ordbok
 3. neurocirkulatorisk asteni

  neurocirkulatorisk asteni, detsamma som hjärtneuros.
 4. vasoregulatorisk asteni

  vasoregulatorisk asteni, neurocirkulatorisk asteni, detsamma som hjärtneuros.
 5. asteniker

  asteniker, neurasteniker, person med asteniska drag; se asteni: uttröttbar, stillsam, försiktig, noggrann, obeslutsam och ängslig för förändringar.
 6. asteniker

  aste´niker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: a-sten-ik-ern
  Svensk ordbok
 7. astenisk

  aste´nisk adj. ~t ORDLED: a-sten-isk
  Svensk ordbok
 8. psykasteni

  psykasteni, term präglad av Pierre Janet för personlighetsdrag som disponerar för olika psykiska störningar, särskilt hysteri.
 9. postinfektiös

  postinfektiös, om tillstånd som uppkommer efter utläkning av en infektionssjukdom.
 10. neurasteni

  neurasteni, term introducerad av den amerikanske psykiatern G.M. Beard (1839–83) år 1869 för ett tillstånd av trötthet tillsammans med en överkänslighet för sinnesintryck som ansågs bero på en uttröttning av nervsystemet.