1. astenisk

  aste´nisk adj. ~t ORDLED: a-sten-isk
  Svensk ordbok
 2. asteniker

  asteniker, neurasteniker, person med asteniska drag; se asteni: uttröttbar, stillsam, försiktig, noggrann, obeslutsam och ängslig för förändringar.
 3. affektlabilitet

  affektlabilitet, snabb växling mellan olika affekter (känslor).
 4. asteni

  asteni, neurasteni, psykasteni, tillstånd som förekommer dels som ett psykopatologiskt syndrom, dels som en personlighetsstörning (astenisk personlighet, asteniker).
 5. koncentrationslägersyndrom

  koncentrationslägersyndrom, ofta förkortat KZ-syndrom efter motsvarande tyska benämning, kronisk psykisk störning hos t.ex. överlevande från nazisternas koncentrations- och utrotningsläger.
 6. validitet

  validitet, dimension i Henrik Sjöbrings personlighetspsykologiska system, i stort svarande mot tillgång till energi.
 7. organiska psykosyndrom

  organiska psykosyndrom, psykiska störningar som är orsakade av sjukdomar i hjärnan eller av sjukdomar som sekundärt påverkar hjärnan.
 8. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 9. förvirring

  förvirring, en form av medvetandestörning. Termer med samma betydelse är oklarhet, omtöckning, grumlat medvetande och konfusion.
 10. depression

  depression, nedstämdhet, sänkt grundstämning.