1. asteroid

  asteroid, småplanet som går i bana runt solen och som hör till eller har sitt ursprung i asteroidbältet mellan banorna för Mars och Jupiter.
 2. Asterix

  Asterix, franska Astérix, fransk tecknad serie, ursprungligen författad av René Goscinny och efter dennes död av seriens tecknare Albert Uderzo.
 3. Aster

  Aster, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med bl.a. astrar.
 4. aster

  as´ter subst. ~n astrar ORDLED: astr-ar
  Svensk ordbok
 5. asterisk

  asterisk, tecken i form av en stjärna (*) som i en text markerar hänvisning till en not; numera oftast ersatt av en upphöjd (exponerad) siffra.
 6. asteroidbältet

  asteroidbältet, området mellan planeterna Mars och Jupiters banor där huvuddelen av småplaneterna finns.
 7. astat

  astat, radioaktivt grundämne, den tyngsta av halogenerna i periodiska systemets grupp 17 ( VII B); kemiskt tecken At.
 8. Asta

  Asta, kvinnonamn, kortform av Astrid.
 9. asterism

  asterism, optiskt fenomen hos vissa kristaller, vilket kan ses när kristallerna betraktas i reflekterat ljus.
 10. Asterias

  Asterias, det vetenskapliga namnet på ett släkte sjöstjärnor med flera arter, varav en i Sverige, vanlig sjöstjärna.