1. Aster

  Aster, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med bl.a. astrar.
 2. aster

  as´ter subst. ~n astrar ORDLED: astr-ar
  Svensk ordbok
 3. asteroid

  asteroid, småplanet som går i bana runt solen och som hör till eller har sitt ursprung i asteroidbältet mellan banorna för Mars och Jupiter.
 4. asterism

  asterism, optiskt fenomen hos vissa kristaller, vilket kan ses när kristallerna betraktas i reflekterat ljus.
 5. asterisk

  asterisk, tecken i form av en stjärna (*) som i en text markerar hänvisning till en not; numera oftast ersatt av en upphöjd (exponerad) siffra.
 6. Asterozoa

  Asterozoa, det vetenskapliga namnet på en understam tagghudingar med stjärnformig kropp.
 7. astereognosi

  astereognosi, oförmåga att känna igen föremål enbart med känseln.
 8. Asterias

  Asterias, det vetenskapliga namnet på ett släkte sjöstjärnor med flera arter, varav en i Sverige, vanlig sjöstjärna.
 9. Asteroxylon

  Asteroxylon, släkte primitiva, nu utdöda ormbunksväxter.
 10. asteroidbältet

  asteroidbältet, området mellan planeterna Mars och Jupiters banor där huvuddelen av småplaneterna finns.