1. Astilbe

  Astilbe, det vetenskapliga namnet på ett släkte stenbräckeväxter som förekommer främst i Östasien och som omfattar ca 30 örtartade, fleråriga arter med upprätta, kraftiga stjälkar och många små vita, rosa eller röda blommor i plymlika blomställningar.
 2. astilbe

  astilbe, Astilbe × arendsii, hybrid inom familjen stenbräckeväxter.
 3. astilbe

  astil`be subst. ~n astilbar ORDLED: astilb-en
  Svensk ordbok
 4. stenbräckeväxter

  stenbräckeväxter, bräckeväxter , Saxi­fragaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med nästan 1 300 arter mestadels fleråriga örter och buskar eller småväxta träd.
 5. spireor

  spireor, av grekiska speiraia), Spiraea, släkte rosväxter med drygt 70 arter lövfällande buskar i tempererade regionen på norra halvklotet.