1. astma

  astma är en sjukdom som yttrar sig i att man får svårt att andas.
 2. astma

  as´tma subst. ~n ORDLED: astm-an
  Svensk ordbok
 3. Astma- och Allergiförbundet

  Astma- och Allergiförbundet, rikstäckande handikapporganisation bildad 1956.
 4. Riksförbundet mot astma–allergi

  Riksförbundet mot astma–allergi, RmA, se Astma- och Allergiförbundet.
 5. astmatiker

  astma´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: astm-at-ik-ern
  Svensk ordbok
 6. astmatisk

  astma´tisk adj. ~t ORDLED: astm-at-isk
  Svensk ordbok
 7. ASTM

  ASTM, American Society for Testing and Materials , centralt organ i USA för utformning av frivilliga standarder för material, produkter, system och tjänster.
 8. bronkialastma

  bronkialastma, detsamma som astma.
 9. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 10. terbutalin

  terbutalin, läkemedel vid astma och kronisk bronkit; tillhör gruppen betareceptorstimulerare.