1. astralkropp

  astralkropp, enligt teosofin och antroposofin en av människans sju existensformer.
 2. astralreligion

  astralreligion, religion där planeter och stjärnor uppfattas som gudar och blir föremål för kult.
 3. astral

  astra´l adj. ~t ORDLED: astr-al
  Svensk ordbok
 4. astralkropp

  astra`lkropp subst. ~en ~ar ORDLED: astr-al--kropp-en
  Svensk ordbok
 5. geni

  geni, person med hög grad av begåvning och förmåga till originellt skapande.
 6. Inanna

  Inanna (även Innin eller Nin-anna,), den förnämsta gudinnan i sumerisk religion.
 7. indianska religioner

  indianska religioner, religionsformer som har skiftat starkt över hela den amerikanska kontinenten, se amerikanska religioner.
 8. dervischdans

  dervischdans, dans som förekommer i synnerhet inom den islamisk-mystiska Malawiyaorden i Turkiet, grundad på 1200-talet av den persiske författaren Jalal ad-Din Rumi.
 9. astrologi

  astrologi, den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse.
 10. induskulturen

  induskulturen, även harappakulturen, asiatisk bronsålderskultur med huvudorter i floden Indus’ bördiga dalgångar, daterad till ca 2500–ca 1700 f.Kr.