1. ateism

  ateism innebär att man inte tror på någon högre makt, att man förnekar att det finns någon gud eller gudar.
 2. ateism

  ateis´m subst. ~en ORDLED: a-te-ism-en
  Svensk ordbok
 3. teism

  teism, tron på en Gud (motsats: ateism) som är personlig, tillbedjansvärd, skild från världen men verksam i den (motsats: deism, panteism).
 4. agnosticism

  agnosticism är åsikten att man inte vet om det finns någon gud eller inte, och att människor inte kan få någon kunskap om det.
 5. Carl von Bergen

  von Bergen, Carl, 1838–97, föreläsare och skriftställare i främst religiösa ämnen.
 6. Gud

  Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner och trosföreställningar.
 7. Cambridgeplatonismen

  Cambridgeplatonismen, filosofisk riktning i 1600-talets England och speciellt i Cambridge.
 8. Théophile de Viau

  Viau, Théophile de, 1590–1626, fransk diktare.
 9. Karl-Erik Forsslund

  Forsslund, Karl-Erik, 1872–1941, författare, redaktionssekreterare på Strix 1897–98, föreståndare för Brunnsviks folkhögskola 1907–12.
 10. Onda andar

  Onda andar, roman i tre delar av den ryske författaren Fjodor Dostojevskij, utgiven 1871–72.