1. ateist

  ateis´t subst. ~en ~er ORDLED: a-te-ist-en
  Svensk ordbok
 2. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 3. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 4. Stephen Hawking

  Hawking, Stephen, född 8 januari 1942, död 14 mars 2018, brittisk teoretisk fysiker, kosmolog och populärvetenskaplig författare.

 5. ateistisk

  ateis´tisk adj. ~t ORDLED: a-te-ist-isk
  Svensk ordbok
 6. Denis Diderot

  Diderot, Denis, född 5 oktober 1713, död 31 juli 1784, fransk författare och filosof.
 7. encyklopedisterna

  encyklopedisterna, benämning på den grupp författare och filosofer som medarbetade i Diderots berömda Encyclopédie, utgiven 1751 och framåt.
 8. Baruch Spinoza

  Spinoza, Baruch (latiniserat Benedictus), född 24 november 1632, död 21 februari 1677, nederländsk filosof, en av de mest framträdande bland de s.k. rationalistiska tänkarna.
 9. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.
 10. Viktor Rydberg

  Rydberg, Viktor, född 18 december 1828, död 21 september 1895, författare.