1. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 2. kartografi

  kartografi, konstart, vetenskap och hantverk med kartan som uttrycksform.
 3. Mollweides projektion

  Mollweides projektion , kartprojektion från 1805, gjord av den tyske matematikern och astronomen Karl Mollweide (1774–1825).
 4. Generalstabens Litografiska Anstalt

  Generalstabens Litografiska Anstalt, GLA, kartografiskt företag, bildat som litografisk inrättning på 1830-talet.
 5. Antonio Lafreri

  Lafreri, Antonio, 1512–77, italiensk kopparstickare och kartförläggare.
 6. atlas

  atlas är en bok med kartor.
 7. Alexander Keith Johnston

  Johnston, Alexander Keith, 1804–71, skotsk kartograf och geograf.
 8. Palomar Observatory Sky Survey

  Palomar Observatory Sky Survey, POSS, fotografisk atlas över norra stjärnhimlen (ner till deklination −33°), baserad på 1 870 plåtar i två färger tagna med Palomarobservatoriets 120 cm Schmidtteleskop.
 9. Atlas över svensk folkkultur

  Atlas över svensk folkkultur, kulturhistoriskt kartverk med utförliga kommentarer, initierat av Gustav Adolfs Akademien 1937.
 10. Abraham Ortelius

  Ortelius (egentligen Ortels), Abraham, 1527–98, flamländsk kartograf.