1. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 2. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 3. atombomb

  atombomb, den ursprungliga benämningen på de kärnvapen som innebär fissionsladdningar.
 4. atomnummer

  atomnummer anger antalet protoner i ett grundämnes atomkärna och därmed dess plats i det periodiska systemet och samtidigt antalet elektroner i en neutral atom av grundämnet i fråga.
 5. atommassa

  atommassa, massan av en atom av ett grundämne.
 6. atommodell

  atommodell är en uppfattning eller en sorts bild av hur atomerna är uppbyggda.
 7. atomlära

  atomlära, atomism , ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer.

 8. atommassenhet

  atommassenhet, betecknad u, enhet i vilken man kan ange massan hos atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 9. atomspektroskopi

  atomspektroskopi, undersökning av spektra som emitteras eller absorberas av fria atomer.
 10. atomteori

  atomteori, teorin för fria atomer, i första hand för atomens elektronstruktur.