1. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 2. atom

  atom [-å´m] subst. ~en ~er ORDLED: a-tom-en
  Svensk ordbok
 3. Atom Egoyan

  Egoyan, Atom, född 1960, kanadensisk filmregissör av armeniskt ursprung (född i Egypten).
 4. mesisk atom

  mesisk atom, atom i vilken en elektron ersatts med en (negativt laddad) meson (π , K ) eller, som i my-mesisk atom, med en (negativt laddad) myon.
 5. atommassa

  atommassa är massan av en atom av ett grundämne.

 6. atomär

  atomär, som avser atomer, atom-; bestående av fria atomer (atomer som inte ingår i molekyler).
 7. atomradie

  atomradie, kovalent radie, den verkningsradie som en atom har då den är kovalent bunden till en annan atom av samma slag.
 8. atomfysik

  atomfysik är vad man känner till om atomerna.
 9. atomlära

  atomlära, atomism , ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer.

 10. atomorbital

  atomorbital, elektronens bana i atomen.