1. atomklyvning

    atomklyvning, kärnfysikalisk process vid vilken en tung atomkärna klyvs i två lättare, oftast efter neutronbestrålning.
  2. fission

    fission, kärnklyvning, atomklyvning, process i vilken tunga atomkärnor som uran och plutonium splittras, vanligen i två fragment, det ena litet tyngre än det andra.