1. atomorbital

  atomorbital, elektronens bana i atomen.
 2. orbital

  orbital, kvantmekanisk vågfunktion tillgänglig för en elektron i en atom eller molekyl.
 3. Balmerserien

  Balmerserien, serie av spektrallinjer i väteatomens spektrum (jämför atomspektroskopi).
 4. Lyman-serien

  Lyman-serien, serie av linjer i den ultravioletta delen av väteatomens spektrum.
 5. inre konversion

  inre konversion, term inom kärnfysiken: elektromagnetisk process, där ett exciterat tillstånd i en atomkärna sönderfaller genom emission av en elektron i konkurrens med gammastrålning.
 6. kemisk bindning

  kemisk bindning, den attraktion som sammanfogar atomer till molekyler eller till vissa typer av fasta kroppar.
 7. kvantkemi

  kvantkemi, tillämpningen av kvantmekanikens lagar på kemiska fenomen.
 8. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 9. Linus Pauling

  Pauling, Linus, född 28 februari 1901, död 19 augusti 1994, amerikansk kemist och mottagare av Nobels kemipris (1954) respektive fredspris (1963 för 1962).