1. atopi

  atopi, ärftlig benägenhet att bilda antikroppar av typ IgE mot omgivningssubstanser (allergener).
 2. atopiskt eksem

  atopiskt eksem, benämning på eksem hos barn, ungdomar och vuxna vilka förutom eksemet har atopi.
 3. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 4. eksem

  eksem, vanligt förekommande långvarig hudsjukdom som ger torr kliande hud och som i regel börjar före 6 månaders ålder.
 5. strofulus

  strofulus, ”matutslag”, hudsjukdom som utlöses genom bett av små spindeldjur, kvalster, som lever i huden på djur, t.ex. hundar, kattor eller fåglar.
 6. allergi

  allergi, egentligen ’förändrad reaktivitet’, symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne ( allergen).