1. atropin

  atropin, (±)hyoscyamin, färglöst kristallint ämne (en alkaloid) som utvinns genom extraktion av (–)hyoscyamin från växten belladonna ( Atropa bella-donna) och efterföljande racemisering.
 2. belladonna

  belladonna, Atropa bella-donna, art i familjen potatisväxter.
 3. vasovagal reaktion

  vasovagal reaktion, allmän blodkärlsvidgning, förlångsammad hjärtverksamhet och blodtrycksfall, tillstånd utlöst av nervimpulser från den 10:e hjärnnerven, vagusnerven ( nervus vagus).
 4. antikolinerga substanser

  antikolinerga substanser, antikolinergika, ämnen som hämmar vissa effekter av acetylkolin genom att fungera som receptorblockerare vid acetylkolinets muskarinreceptorer (se kolinerga receptorer).
 5. tropin

  tropin, tropan-3α-ol, C 8H 15NO, alkoholkomponenten av ett antal alkaloider innehållande en estergrupp, t.ex. atropin och skopolamin.
 6. pupill

  pupill, den runda öppningen i mitten av regnbågshinnan ( iris).
 7. atropin

  atropi´n subst. ~et el. ~en ORDLED: a-trop-in-et
  Svensk ordbok
 8. spikklubba

  spikklubba, Datura stramonium, art i familjen potatisväxter.
 9. kolinesterashämmare

  kolinesterashämmare, ämnen som ökar effekten av nervsignalämnet acetylkolin genom att blockera de enzymer, kolinesteraser, som spjälkar kolinestrar till biologiskt overksamma beståndsdelar.
 10. skopolamin

  skopolamin, läkemedel som utvinns ur örterna Hyoscyamus niger (bolmört) och Scopolia carniolica.