1. atropin

  atropin, (±)hyoscyamin, färglöst kristallint ämne (en alkaloid) som utvinns genom extraktion av (–)hyoscyamin från växten belladonna ( Atropa bella-donna) och efterföljande racemisering.
 2. belladonna

  belladonna, Atropa bella-donna, art i familjen potatisväxter.
 3. antikolinerga substanser

  antikolinerga substanser, antikolinergika, ämnen som hämmar vissa effekter av acetylkolin genom att fungera som receptorblockerare vid acetylkolinets muskarinreceptorer (se kolinerga receptorer).
 4. vasovagal reaktion

  vasovagal reaktion, allmän blodkärlsvidgning, förlångsammad hjärtverksamhet och blodtrycksfall, tillstånd utlöst av nervimpulser från den 10:e hjärnnerven, vagusnerven ( nervus vagus).
 5. pupill

  pupill, den runda öppningen i mitten av regnbågshinnan ( iris).
 6. atropin

  atropi´n subst. ~et el. ~en ORDLED: a-trop-in-et
  Svensk ordbok
 7. kolinesterashämmare

  kolinesterashämmare, ämnen som ökar effekten av nervsignalämnet acetylkolin genom att blockera de enzymer, kolinesteraser, som spjälkar kolinestrar till biologiskt overksamma beståndsdelar.
 8. neuromuskulär transmission

  neuromuskulär transmission, impulsöverföring från en motorisk nerv (rörelsenerv) till en muskel, med en muskelsammandragning som resultat.
 9. spikklubba

  spikklubba, Datura stramonium, art i familjen potatisväxter.
 10. kompetitiv inhibition

  kompetitiv inhibition, term för det slags blockerande verkan som bl.a. flera läkemedel och kroppsegna ämnen utövar på en receptor eller på ett enzym.