1. Attika

  Attika, grekiska Attikē, nygrekiska Attiki, halvö och nomos (län) i den östra delen av mellersta Grekland; 3 351 km 2, 4,2 miljoner invånare (2010).
 2. attika

  attika, lågt, horisontellt murparti över en byggnads huvudgesims, vanligen med uppgift att dölja taket.
 3. attika

  att´ika subst. ~n attikor ORDLED: att-ik-an
  Svensk ordbok
 4. Poseidon

  Poseidon (grekiska Poseidōn), grekisk gud, betydande redan i mykenska källor, i senare grekisk religion havets och vattnens härskare, son till Kronos och Rhea och bror till Zeus och Hades.
 5. Athena

  Athena, ofta kallad Pallas Athena, grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och konst, av romarna identifierad med Minerva.
 6. peloponnesiska kriget

  peloponnesiska kriget, benämning på en serie konflikter i Grekland under 400-talet f.Kr., mellan å ena sidan attiska sjöförbundet under Athen, å andra sidan det av Sparta ledda peloponnesiska förbundet.
 7. Sofokles

  Sofokles, 497–406 f.Kr., grekisk dramatiker, vid sidan av Aischylos och Euripides antikens främste.
 8. Perikles

  Perikles, grekiska Periklēs, född ca 490, död 429 f.Kr., athensk statsman.
 9. Nemesis

  Nemesis, grekisk gudinna eller demon som personifierade hämnd och straff, särskilt för hybris, övermod gentemot gudarna.
 10. joner

  joner, jonier (grekiska Iawones, senare Iōnes), en av de forngrekiska stammarna.