1. attiralj

  attiral´j subst. ~en ~er ORDLED: at-tir-alj-en
  Svensk ordbok
 2. sado-masochism

  sado-masochism, SM, term lanserad av psykiatern Krafft-Ebing 1886 för en kombination av sadism och masochism, vanligen i ett sado-masochistiskt parförhållande, där den enskilda partnerns sexuella behovsinriktning är endera sadistisk, masochistisk eller bådadera.
 3. BDSM

  BDSM, sammanfattande benämning på en serie olika men ibland sammansatta extrema eller okonventionella sexuella uttryck, vilka ibland betraktas som en specifik subkultur.
 4. tirad

  tira´d subst. ~en ~er ORDLED: tir-ad-en
  Svensk ordbok
 5. artilleri

  artilleri´ subst. ~et äv. ~t ORDLED: artill-eri-et
  Svensk ordbok