1. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 2. attityd

  attity´d subst. ~en ~er ORDLED: attit-yd-en
  Svensk ordbok
 3. attitydskala

  attitydskala konstrueras för att mäta en attityd (t.ex. till en aktuell samhällsfråga) som antas variera i styrka eller utpräglingsgrad mellan personer.
 4. attitydraket

  attitydraket, mindre raket på rymdfarkost, avsedd att ge farkosten rätt attityd (riktning) i rymden.
 5. attitydmätning

  attitydmätning kan göras med attitydskala.
 6. attitydundersökning

  attity`dundersökning subst. ~en ~ar ORDLED: attit-yd--under-sök-ning-en
  Svensk ordbok
 7. Van Morrison

  Morrison, George Ivan ( Van), född 1945, irländsk rocksångare, musiker och kompositör.
 8. digital-TV

  digital-TV, DTV, TV-sändningar med digitala signaler i stället för analoga.
 9. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 10. Thurstoneskala

  Thurstoneskala, attitydskala konstruerad enligt L.L. Thurstones metodik.