1. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 2. attitydskala

  attitydskala konstrueras för att mäta en attityd (t.ex. till en aktuell samhällsfråga) som antas variera i styrka eller utpräglingsgrad mellan personer.
 3. attityd

  attity´d subst. ~en ~er ORDLED: attit-yd-en
  Svensk ordbok
 4. attitydraket

  attitydraket, mindre raket på rymdfarkost, avsedd att ge farkosten rätt attityd (riktning) i rymden.
 5. attitydmätning

  attitydmätning kan göras med attitydskala.
 6. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 7. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 8. minoritetsspråk

  minoritetsspråk, språk som i ett flerspråkigt samhälle används av en språklig minoritet.
 9. attitydundersökning

  attity`dundersökning subst. ~en ~ar ORDLED: attit-yd--under-sök-ning-en
  Svensk ordbok
 10. konsekvensetik

  konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser, vanligen relativt värdena hos alternativens konsekvenser.