1. atypi

  atypi, avvikelse (från det typiska), oregelbundenhet (något atypiskt).
 2. dysplasi

  dysplasi, medicinsk term för avvikande utveckling av kroppsvävnad.
 3. cytologi

  cytologi, medicinskt specialområde som omfattar diagnostik av sjukdomar, i första hand tumörsjukdomar, med hjälp av mikroskopundersökning av celler.
 4. atypi

  atypi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: a-typ-in
  Svensk ordbok
 5. vaginalcytologi

  vaginalcytologi, vaginal smear ( VS), cytologprov (cellprov) som tas i samband med gynekologisk undersökning enligt en metod ursprungligen angiven av George N. Papanicolaou.
 6. cellförändringar

  cellförändringar, sjukvårdsterm som anger att celler som ser något onormala ut men inte är cancerceller har iakttagits vid mikroskopisk undersökning av prov från en kroppsvävnad, oftast cellprov.
 7. atypiska smittämnen

  atypiska smittämnen, äldre benämning på prioner, de smittämnen som orsakar bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom hos människa, scrapie hos får samt galna ko-sjukan (se BSE) hos nötkreatur.
 8. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.