1. atypiska smittämnen

  atypiska smittämnen, äldre benämning på prioner, de smittämnen som orsakar bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom hos människa, scrapie hos får samt galna ko-sjukan (se BSE) hos nötkreatur.
 2. fonetisk skrift

  fonetisk skrift, ljudskrift, skrift avsedd att ange uttalet mer exakt än vad vanlig stavning gör.

 3. fibroblast

  fibroblast, fibrocyt, bindvävscell.
 4. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.
 5. atypi

  atypi, avvikelse (från det typiska), oregelbundenhet (något atypiskt).
 6. atypisk

  aty´pisk adj. ~t ORDLED: a-typ-isk
  Svensk ordbok
 7. dysplasi

  dysplasi, medicinsk term för avvikande utveckling av kroppsvävnad.
 8. blindtarmsinflammation

  blindtarmsinflammation, appendicit, appendicitis, appendicitis acuta, akut inflammation i blindtarmens maskformiga bihang, appendix vermiformis.
 9. Gregory Peck

  Peck, Gregory, 1916–2003, amerikansk skådespelare.
 10. BSE

  BSE, bovin spongiform encefalopati, i allmänt språkbruk galna ko-sjukan (engelska mad cow disease), degenerativ hjärnsjukdom hos nötkreatur.