1. fonetisk skrift

  fonetisk skrift, ljudskrift, skrift avsedd att ange uttalet mer exakt än vad vanlig stavning gör.

 2. atypi

  atypi, avvikelse (från det typiska), oregelbundenhet (något atypiskt).
 3. atypiska smittämnen

  atypiska smittämnen, äldre benämning på prioner, de smittämnen som orsakar bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom hos människa, scrapie hos får samt galna ko-sjukan (se BSE) hos nötkreatur.
 4. dysplasi

  dysplasi, medicinsk term för avvikande utveckling av kroppsvävnad.
 5. atypisk

  aty´pisk adj. ~t ORDLED: a-typ-isk
  Svensk ordbok
 6. fibroblast

  fibroblast, fibrocyt, bindvävscell.
 7. sorg

  sorg, reaktion på förlust, vanligen av en avhållen närstående.
 8. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.
 9. BSE

  BSE, bovin spongiform encefalopati, i allmänt språkbruk galna ko-sjukan (engelska mad cow disease), degenerativ hjärnsjukdom hos nötkreatur.

 10. mykoplasmapneumoni

  mykoplasmapneumoni, lunginflammation orsakad av bakteriearten Mycoplasma pneumoniae.