1. au pair

  au pair, fritt uppehälle (och viss lön) för barnpassning och hushållsarbete, särskilt när det gäller utländska studerande som för att lära sig språket bor och arbetar i en inhemsk familj; ofta använt som kortform för au pair-flicka eller au pair-pojke.
 2. au pair

  au pair [åpä´r] adv.
  Svensk ordbok
 3. Jamaica Kincaid

  Kincaid, Jamaica, egentligen Elaine Potter Richardson, född 1949, amerikansk författare, född i Antigua.
 4. Maria Hamberg

  Hamberg, Maria, född 1954, författare.

 5. servettbrytning

  servett`brytning subst. ~en ORDLED: serv-ett--bryt-ning-en
  Svensk ordbok
 6. husligt arbete

  husligt arbete, enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (hembiträdeslagen) sådant arbete som arbetstagare utför i arbetsgivarens hushåll, dock inte om arbetstagaren är medlem av arbetsgivarens familj.
 7. fickpengar

  fickpengar är pengar som man får för att klara små utgifter, exempelvis köpa godis och hamburgare eller gå på bio.
 8. rang

  rang subst. ~en ORDLED: rang-en
  Svensk ordbok