1. audio

  audio-, förled med betydelsen hörsel-, som har med hörseln att göra.
 2. audiogram

  audiogram, resultatet av en undersökning av en persons hörsel (audiometri, hörselprov).
 3. audionom

  audionom, tidigare hörselvårdsassistent, person som huvudsakligen arbetar inom landstingets hörselvård, eller inom privat sådan verksamhet, med kartläggning, utredning och behandling av hörselskador samt information om hörselskador och hjälpmedel.
 4. audiologi

  audiologi, läran om hörseln.
 5. audiometri

  audiometri, hörselmätning.
 6. audiometer

  audiometer, apparat för hörselmätning; se audiometri.
 7. audiovisuell

  audiovisuell, detsamma som audivisuell.
 8. audiometer

  audiome´ter subst. ~n audiometrar ORDLED: audio-metr-ar
  Svensk ordbok
 9. audiologi

  audiologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: audio-log-in
  Svensk ordbok
 10. audionom

  audionom [-nå´m] subst. ~en ~er ORDLED: audio-nom-en
  Svensk ordbok