1. audivisuell

  audivisuell, audiovisuell, som har att göra med hörseln och synen; förkortas ofta AV, t.ex. i termen AV-hjälpmedel.
 2. audivisuell

  audivisuell´ el. audiovisuell´ adj. ~t ORDLED: audi(o)-visu-ell
  Svensk ordbok
 3. AV

  AV, förkortning för audivisuell.
 4. audiovisuell

  audiovisuell, detsamma som audivisuell.
 5. verbovisuell

  verbovisuell, bestående av ord och bild i samverkan.
 6. audiovisuell

  audiovisuell se audivisuell
  Svensk ordbok
 7. syntolkning

  syntolkning, visualisering av det som en person med synnedsättning inte uppfattar. 

 8. läromedelscentral

  läromedelscentral, kommunal inrättning som ger service främst för tryckta läromedel.
 9. Carl Michael von Hausswolff

  von Hausswolff, Carl Michael, född 1956, konstnär och kompositör.
 10. biblioteksvetenskap

  biblioteksvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl forskning om biblioteken själva som forskning om den information de innehåller och om informationens producenter och användare.