1. audivisuell

  audivisuell, audiovisuell, som har att göra med hörseln och synen; förkortas ofta AV, t.ex. i termen AV-hjälpmedel.
 2. AV

  AV, förkortning för audivisuell.
 3. audivisuell

  audivisuell´ el. audiovisuell´ adj. ~t ORDLED: audi(o)-visu-ell
  Svensk ordbok
 4. audiovisuell

  audiovisuell, detsamma som audivisuell.
 5. verbovisuell

  verbovisuell, bestående av ord och bild i samverkan.
 6. audiovisuell

  audiovisuell se audivisuell
  Svensk ordbok
 7. läromedelscentral

  läromedelscentral, kommunal inrättning som ger service främst för tryckta läromedel.
 8. syntolkning

  syntolkning, visualisering av det som en person med synnedsättning inte uppfattar. 

 9. Carl Michael von Hausswolff

  von Hausswolff, Carl Michael, född 1956, konstnär och kompositör.
 10. biblioteksvetenskap

  biblioteksvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl forskning om biblioteken själva som forskning om den information de innehåller och om informationens producenter och användare.