1. aula

  aula kallas ett stort rum i en skola där lärare och elever kan samlas.
 2. aula

  aula [au´-] subst. ~n aulor ORDLED: aul-an
  Svensk ordbok
 3. aulakogen

  aulakogen, gravsänka, dvs trågformig dal, som är begränsad av normala förkastningar; förekommer inom ett kontinentområde och är fylld med sediment och vulkaniska bildningar.
 4. Alphonse Aulard

  Aulard, Alphonse, 1849–1928, fransk historiker.
 5. Gustaf Aulén

  Aulén, Gustaf, född 15 maj 1879, död 16 december 1977, teolog och kyrkoman.
 6. allmakt

  allmakt, egenskap som tillskrivs Gud i kristendomen, judendomen och islam.
 7. Deus absconditus

  Deus absconditus, ett begrepp som tillsammans med Deus revelatus (’den uppenbarade Guden’) utgör en distinktion inom den medeltida nominalismen och i Martin Luthers teologi mellan Gud som obegriplig ödesmakt respektive som nådig och barmhärtig, dvs. sådan han är uppenbarad i Kristus.
 8. Svensk Teologisk Kvartalskrift

  Svensk Teologisk Kvartalskrift, STK, allmänteologisk facktidskrift med viss tonvikt på systematisk teologi, utgiven i Lund sedan 1925 (på initiativ av Gustaf Aulén).
 9. Mastarna

  Mastarna (lat., etruskiska Mcstrna), legendarisk följeslagare till de etruskiska hjältarna Aule och Caele Vibenna.
 10. försoningslära

  försoningslära, inom den kristna traditionen en tolkning av Jesu gärning (oftast hans död och uppståndelse), som innebär att den har frälsande betydelse.