1. Aurora

  Aurora, i romersk myt morgonrodnadens gudinna, identifierad med grekernas Eos.
 2. Aurora Königsmarck

  Königsmarck, Maria Aurora (von), 1662–1728, grevinna; jämför släktartikel Königsmarck.
 3. aur

  aur, även eyrir, pluralis aurar, isländsk myntvalör.
 4. Auroraförbundet

  Auroraförbundet, litterär studentförening.
 5. Aurora

  Aurora, kryssare i ryska östersjöflottan.
 6. aurora australis

  aurora australis, det latinska namnet på sydsken, södra halvklotets motsvarighet till norrsken.
 7. Aura

  Aura, poetisk personifikation av Finland (motsvarande t.ex. Svea och Nore).
 8. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.

 9. aura

  aura, medicinsk term: förkänning, förebud, vanligen av epileptiskt anfall – i strikt mening en första del av anfallet.
 10. aura

  aura, en speciell strålning som enligt ockultistiska läror utgår från besjälade kroppar.