1. Aurora

  Aurora, i romersk myt morgonrodnadens gudinna, identifierad med grekernas Eos.
 2. norrsken

  norrsken, aurora borealis, och sydsken, aurora australis, med det gemensamma namnet polarsken, ljusfenomen på himlen som företrädesvis kan ses i jordens polarområden.
 3. Aurora Königsmarck

  Königsmarck, Maria Aurora (von), 1662–1728, grevinna; jämför släktartikel Königsmarck.
 4. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 5. Aurora

  Aurora, kryssare i ryska östersjöflottan.
 6. aurora australis

  aurora australis, det latinska namnet på sydsken, södra halvklotets motsvarighet till norrsken.
 7. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 8. Chicago

  Chicago, stad i delstaten Illinois, USA, vid Michigansjöns sydvästra ände.

 9. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 10. George Sand

  Sand, George, pseudonym för Aurore Dudevant, född Dupin, 1804–76, fransk författare.