1. auspicier

  auspicier betecknade i det antika Rom dels tecken som ansågs sända av gudarna, dels observationer och tolkning av dem.
 2. auspicier

  auspi´cier subst., plur. ORDLED: auspici-er
  Svensk ordbok
 3. augur

  augur, medlem av ett prästerligt kollegium i det antika Rom.
 4. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 5. imperator

  imperator, i antikens Rom titel som en general med imperium kunde erhålla efter en betydelsefull seger genom acklamation från soldaterna.
 6. imperium

  imperium, i antikens Rom den högsta ämbetsmakten, inkluderande rätten att kommendera en armé (enbart civil maktbefogenhet kallades potestas).
 7. fågelskådning

  fågelskådning, tolkning av fåglars beteende i syfte att utröna gudarnas vilja eller förutsäga framtiden.
 8. etrusker

  etrusker var ett folk som under antiken levde i mellersta delen av det område som i dag är Italien.
 9. divination

  divination betyder spådomskonst.
 10. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.